Category

Similar Problems

0334. Yakuniy_4_E

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Mashina A nuqtadan B nuqtaga v1,v2,v3 km/soat tezlik bilan harakatlandi. Uning yo’l mobaynidagi o’rtacha tezligini aniqlang.

Kiruvchi ma’lumotlar: v1,v2,v3 butun son (1<= v1,v2,v3 <= 200   );
Chiquvchi ma’lumotlar: O’rtacha tezlik aniqlansin va natija 10-2 aniqlikda chiqarilsin.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

10 20 30

20.00

80 60 70              

70.00