Category

Similar Problems

0332. Yakuniy_4_C

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Quyidagi ifodaning qiymatini toping.

Kiruvchi ma’lumotlar: Ikkita haqiqiy son x, y (x, y <= 100);
Chiquvchi ma’lumotlar: Natija 10-2  aniqlikda chiqarilsin.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1.5 0.5

5.29

15.6 42.5

0.81