Category

Similar Problems

0331. Yakuniy_4_B

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bitta kvadrat va doira berilgan. Doiraning kvadrat ichiga joylashini tekshirish.

Kiruvchi ma’lumotlar: Ikkita butun son a kvadrat tomoni va r doiraning radiusi (a, r <=100);
Chiquvchi ma’lumotlar: Joylashtirish mumkin bo’lsa “Yes” so’zini, aks holda ekranga “No” so’zi chiqarilsin.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

10 6

No

85 32

Yes