Category

Similar Problems

0330. Yakuniy_4_A

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Silindrning asosining radiusi va balandligi berilgan, shu silindrning hajmini toping.

Kiruvchi ma’lumotlar: r radius va h balandlik butun son (x, y <= 100);
Chiquvchi ma’lumotlar: Natija 10-2  aniqlikda chiqarilsin.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

5 12

942.48

9 2

508.94