Category

Similar Problems

0328. Yakuniy_3_I

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Quyidagi ifodani xisoblovchi dastur tuzing

Kiruvchi ma’lumotlar:  uchta butun son a,b,x (1<=a,b,x<=20)

Chiquvchi ma’lumotlar: Yechim 10-2 aniqlikda chiqarilsin

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1 1 2

11.16

2 2 4

56.60