Category

Similar Problems

0326. Yakuniy_3_G

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Quyidagi ifodalarni xisoblang


$$S=\displaystyle\sum_{i=1}^{x}\sqrt{c\cdot i+d}$$

$$P=\prod_{k = 1}^{y}\frac{sin(c+d)+3\cdot c}{cos(c\cdot k)+2.78\cdot d}$$

$$SP=\displaystyle\sum_{i=1}^{c}\prod_{k = 1}^{d}\frac{c\cdot x^k+i\cdot k}{d\cdot i + c\cdot k}$$


Kiruvchi ma’lumotlar: To’rtta butun son $x,y,c,d$ $(1 \le x,y,c,d \le 20)$


Chiquvchi ma’lumotlar: Uchta son masala yechimi. Yechim $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin

Input
1 2 2 1
Output
1.73 7.50 2.00
Input
1 4 1 3
Output
2.00 0.01 0.20