Category

Similar Problems

0325. Yakuniy_3_F

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Quyidagi ifodalarni xisoblang


$$S=\displaystyle\sum_{m=1}^{x}\frac{3m^3}{m^3+ln(m+3)}$$

$$P=\prod_{k = 1}^{y}\frac{3k}{k^3+7k}$$

$$SP=\displaystyle\sum_{i=1}^{c}\prod_{j = 1}^{d}\frac{ln(i) + j^i}{j^i+i^2}$$


Kiruvchi ma’lumotlar: To’rtta butun son $x,y,c,d$ $(1 \le x,y,c,d \le 20)$


Chiquvchi ma’lumotlar: Uchta son masala yechimi. Yechim $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin

Input
2 1 1 2
Output
3.75 0.38 0.33
Input
4 1 1 4
Output
9.48 0.38 0.20