Category

Similar Problems

0324. Yakuniy_3_E

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Yig’indini xisoblang


$$S = cos(x) - \frac{1}{2}cos(2x)+\frac{1}{3}cos(3x)+...+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}cos(nx)$$


Kiruvchi ma’lumotlar: Bitta satrda $n$ butun va $x$ haqiqiy sonlar berilgan $(1 \le x,n \le 50)$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta son masala yechimi. Yechim $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin

Input
3 3.4
Output
-1.64
Input
7 5.46
Output
0.68