Category

Similar Problems

0323. Yakuniy_3_D

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$a$ хaqiqiy sоn bеrilgan. Quydagi rasmda tasvirlangan $y(x)$ funksiya uchun $y(a)$ ni хisоblang


(rasm joylashtiriladi)


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda $a$ haqiqiy son $(-10 \le a \le 10)$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Masala yechimi $10^{-2}$ aniqlikda.

Input
0.66
Output
0.47
Input
1
Output
0.20