Category

Similar Problems

0321. Yakuniy_3_B

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga kichik asosi $a$ va katta asosi $b$ bo’lgan teng yonli trapetsiya berilgan va uning balandligi o’rta chizig’iga teng. Sizning vazifangiz shu trapetsiyani yuzini topish.


Kiruvchi ma’lumotlar: Bitta satrda $a$ va $b$ butun sonlari berilgan $(1 \le a,b \le 100)$.


Chiquvchi ma’lumotlar: bitta son masala yechimi. Yechim $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin

Input
2 5
Output
12.25
Input
7 20
Output
182.25