Category

Similar Problems

0320. Yakuniy_3_A

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ifodani xisoblang


$$S = |x - y + \sqrt{|y| + 2} - (x - \frac{x+y}{e^{y+1}-5})|+\frac{sin(x+y)}{(x+y)^\frac{1}{3}}$$


Kiruvchi ma’lumotlar: Bitta satrda ikkita butun son $x$ va $y$ $(1 \le x,y \le 100)$


Chiquvchi ma’lumotlar: Masala yechimi $S$. Yechim $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin

Input
4 1
Output
2.26
Input
7 4
Output
1.02