Category

Similar Problems

0318. Yakuniy_2_I

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Piramidaning hajmi $V$ va uning balandligi $h$ berilgan . Agar uning asosi kvadratdan iborat ekanligi ma’lum bo’lsa , shu asosning perimetrini toping .


Kiruvchi ma’lumotlar: Ikkita butun son $V,h$ $(0 < V , h \le 100)$


Chiquvchi ma’lumotlar: bitta butun son masala yechimi. Yechim $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin

Input
20 5
Output
13.86
Input
6 3
Output
9.80