Category

Similar Problems

0317. Yakuniy_2_H

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Quyidagi ifodaning qiymatini hisoblovchi dastur tuzing


$$a = \frac{x+2y}{y^2+|\frac{y^2+2}{x+1}|} + 2x-y$$


Kiruvchi ma’lumotlar: Ikkita haqiqiy son $x,y$ $(-100 \le x,y \le 100)$


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta haqiqiy son masala yechimi. Yechim $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin

Input
-1 1
Output
-3.00
Input
24 2
Output
52.60