Category

Similar Problems

0315. Yakuniy_2_F

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ikkita butun son berilgan . Agar ikkala son ham musbat bo’lsa , ularning ko’paytmasini toping , agar ikkalasi ham manfiy bo’lsa ularni o`rta arifmetigini toping ,aks holda ularni modullari yig`indisini toping .


Kiruvchi ma’lumotlar: Ikkita butun son $a$ va $b$ $(-100 \le a,b \le 100)$


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta son masala yechimi.Yechim $10^{-1}$ aniqlikda chiqarilsin.

Input
1 2
Output
2.0
Input
-1 -2
Output
-1.5