Category

Similar Problems

0313. Yakuniy_2_D

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Uchta $a$,$b$ va $c$ butun sonlar berilgan . Agar bu sonlarning hammasi musbat bo’lsa ularning yig’indisini toping .Aks holda ularning ko’paytmasini toping .


Kiruvchi ma’lumotlar: Uchta butun son $a,b$ va $c$ $(-100 \le a,b,c \le 100)$


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta butun son masala yechimi.

Input
10 3 2
Output
15
Input
-1 0 90
Output
5