Category

Similar Problems

0310. Yakuniy_2_A

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ifodani qiymatini hisoblang


$$s = \frac{1}{x^1} + \frac{2}{x^2} + ... + \frac{n}{x^n}$$


Kiruvchi ma’lumotlar: Ikkita butun son $n$ va $x$ $(0 < n,x \le 10)$


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta son masala yechimi. Yechim $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin .

Input
1 1
Output
1.00
Input
5 1
Output
15.00