Category

Similar Problems

0307. Yakuniy_1_H

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Asosining bir burchagi $\frac{\pi}{6}$ bo’lgan to’g’ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi $c$ ga teng. Uchburchakning perimetri va gipotenuzaga tushirilgan balandlikni toping.


$$h= \frac{2S}{c};S = \frac{ab}{2}$$


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda $c$ haqiqiy son berilgan $(1 \le c \le 100)$


Chiquvchi ma’lumotlar: ikkita haqiqiy sonlar masala yechimlari. Yechimlar $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin

Input
14
Output
33.12 6.06
Input
7.67
Output
18.15 3.32