Category

Similar Problems

0305. Yakuniy_1_F

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Yig’indini hisoblang.


$$\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\sqrt[i]{x+1}$$


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda ikkita butun son $x$ $(1 \le x \le 100)$ va $n (1\le n \le 100)$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Haqiqiy son $y$ ni chiqaring. Natija $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin.

Input
4 3
Output
8.95
Input
5 90
Output
103.57