Category

Similar Problems

0304. Yakuniy_1_E

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Uchta son berilgan. Bu sonlarning o’rta arifmetigining o’rta geometrigiga ko’paytmasini hisoblang.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda uchta $a,b$ va $c$ sonlari berilgan $(1 \le a,b,c \le 100)$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta haqiqiy son masala yechimi. Yechim $10^{-1}$ aniqlikda chiqarilsin

Input
1 2 4
Output
4.7
Input
3 6 8
Output
29.7