Category

Similar Problems

0303. Yakuniy_1_D

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Shahzod va Doston paxta terishni yaxshi ko’rishadi. Ular bir kuni kim ko’p paxta terishdan musobaqa uyushtirishdi. Paxta dalasining narigi tarafidan chiqishganidan so’ng ular tergan paxtalarini tarozi yordamida o’lchashdi. Kim ko’p paxta terganini aniqlang.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda Shahzod va Doston tergan paxtalari og’irligi berilgan. Ularning ogirliklari qiymati $1000$ dan oshmaydi


Chiquvchi ma’lumotlar: Agar Shahzod kam tergan bo’lsa $ < $ , Doston kam tergan bo’lsa $>$ , teng miqdorda terishgan bo’lsa $=$ belgisini chiqaring.

Input
100 102
Output
<
Input
188.3 188.3
Output
=
Input
50 49.9
Output
>