Category

Similar Problems

0302. Yakuniy_1_C

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ifodaning qiymatini hisoblang:


$$S = e^2 + \frac{e^x}{12} + 2^{x+1} + log_xx^{x+20}$$


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda $x$ haqiqiy son berilgan $(2 \le x \le 22)$


Chiquvchi ma’lumotlar: bitta haqiqiy son $S$ masala yechimi. Yechim $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin

Input
5
Output
108.76
Input
12
Output
21794.29