Category

Similar Problems

0300. Yakuniy_1_A

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$N$ soni berilgan bo’lsin. Bu sonni $2$ ga va $3$ ga bo’linishini tekshiring.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda $N$ soni berilgan $(1 \le N \le 100)$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Agar $N$ soni $2$ ga bo’linsa $2$ , $3$ ga bo’linsa $3$ , bo’linmasa $none$ , ikkalasiga ham bo’linsa $double$ ni chiqaring.

Input
36
Output
double
Input
98
Output
2