Category

Similar Problems

0298. Har xil nuqtalar

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 64 mb

Ikki o’lchamli dekart koordinatalar sistemasida $n$ ta nuqta o’zining $x$ va $y$ koordinatalari bilan berilgan. Agar ikki nuqta ustma-ust tushsa ular bir xil nuqta deb hisoblanadi. Tekslikda nechta har xil nuqta borligini toping.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda $n$ butun soni berilgan $(1 \le n \le 10^5)$. Keyingi $n$ ta qatorda har biridan ikkita sondan navbatdagi nuqtaning $x$ va $y$ koordinatalari bitta probel bilan ajratib berilgan. Koordinatalar butun va modul jihatdan $10^9$ dan oshmaydi.


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta son masala javobi.

Input
7
2 2
4 5
7 8
2 2
1 8
4 5
2 2
Output
4