Category

Similar Problems

0297. k-tartibli qiymat_3

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 128 mb

Elementlari soni $n$ ta, $1$ dan boshlab indekslangan bir o’lchamli massiv quyidagi formula bilan aniqlangan


$$a[i] = (b \cdot i^2+c \cdot i+d)mod(2147483647)$$


Bu yerda $mod$ amali qoldiq hisoblanadi. Sizning vazifangiz bu massiv elentlarini kamaymaslik tartibda saralangandan xolatdagi $k$-o’rinda turgan elementni qiymatini topishdan iborat.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda $n$ va $k$ butun sonlari berilgan$(1 \le k \le n \le 10^7)$. Ikkinchi qatorda $b, c, d$ butun sonlari bitta probel bilan ajratib berilgan $(1 \le b,c,d \le 10^4)$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta son masala javobi.

Input
10 6
8 4 7
Output
319