Category

Similar Problems

0296. Inversiyalar soni_2

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 64 mb

Elementlar soni $n$ ta bo’lgan bir o’lchamli $a$ massiv berilgan. Massiv indeksi birdan boshlab nomerlangan. Shunday $(i,j)$ juftliklar sonini topingki, $1 \le i < j \le n$ va $a[i] > a[j]$ bo’lsin.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda $n$ natural soni berilgan $(1 \le n \le 10^5)$. Ikkinchi qatorda $n$ ta butun son – massiv elementlari bitta probel bilan ajratib berilgan. Massiv elementlari modul jihatdan $10^9$ dan oshmaydi.


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta sonni masalaning javobini chiqaring.

Input
5
2 3 1 5 4
Output
3