Category

Similar Problems

0294. k-taribli qiymat

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Elementlari soni $n$ ta, $1$ dan boshlab indekslangan bir o’lchamli massiv quyidagi formula bilan aniqlangan:


$$a[i] = (b \cdot i ^ 2 + c \cdot i+d) mod(m)$$


Bu yerda $mod$ amali qoldiq hisoblanadi. Sizning vazifangiz bu massiv elentlarini kamaymaslik tartibda saralab, saralangandan so’ng $q$ ta so’rovga javob berish. Har bir $i$-so’rovda saralangan massivdagi $k_i$-o’rinda turgan elementning qiymatini chiqarish so’raladi.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda $n$ va $q$ sonlari berilgan$(1 \le n \le 10^7, 1 \le q\le 200)$. Ikkinchi qatorda $b, c, d, m$ butun sonlari bitta probel bilan ajratib berilgan $(1 \le b,c,d \le 10^4, 1 \le m \le 10^5)$. Keyingi $q$ ta qatorda so’rovlar berilgan. Har bir so’rov massivdagi nechanchi sonni chiqarish kerakligini ifodalovchi $k_i$ sonidan iborat$(1\le k_i \le n)$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Dastlabki $q$ ta satrda har bir so’rovga javobni ular berilish tartibida chiqaring.

Input
10 7
8 4 7 31
10
5
7
1
5
3
6
Output
29
16
24
9
16
10
19