Category

Similar Problems

0287. Nuqta va ko’pburchak

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga uchlari soni $n$ bo’lgan qavariq ko’pburchak va $(x_0, y_0)$ nuqta berilgan. Bu nuqta ko’pburchakga tegishliligini tekshiring.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda bitta butun son $n$ qavariq ko’pburchakning uchlari soni berilgan $(3 \le n \le 200)$.Keyingi $n$ ta qatorda har birida ikkita sondan berilgan bo’lib, ular ko’pburchak navbatdagi uchining $x$ va $y$ koordinatalarini ifodalaydi. Agar nuqtalarni berilish tartibida tutashtirsak va oxirgi nuqtani birinchisi bilan tutashtirsak qaralayotgan ko’pburchak hosil bo’ladi. Keyingi qatorda nuqta koordinatalari $x_0$ va $y_0$ berilgan. Barcha koordinatalar butun va modul jihatdan $10^4$ dan oshmaydi.


Chiquvchi ma’lumotlar: Agar nuqta ko’pburchak tamonida yotsa $border$, ichida yotsa $in$, tashqarisida bo’lsa $out$ so’zini chiqaring.

Input
4
2 3
3 6
8 5
6 1
4 4
Output
in
Input
4
2 3
3 6
8 5
6 1
1 2
Output
out
Input
4
2 3
3 6
8 5
6 1
4 2
Output
border