Category

Similar Problems

0280. Uchburchak va nuqta

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Dekart koordinatalar sistemasida uchlari $(x_1, y_1)$, $(x_2, y_2)$ va $(x_3, y_3)$ nuqtalarda bo’lgan uchburchak va $(x,y)$ nuqta berilgan. Bu nuqtaning uchburchakka tegishliligini tekshiring.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda $8$ ta butun son $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3, x, y$ koordinatalar bitta probel bilan ajratib berilgan. Koordinatalar modul jihatdan $10^8$ dan oshmaydi. Uchburchak yuzasi nolga teng emas.


Chiquvchi ma’lumotlar: Agar nuqta uchburchak tashqarisida bo’lsa $out$, ichida bo’lsa $in$, uchburchak tamoniga tegishli bo’lsa $border$ so’zini chiqaring.

Input
-2 -2 1 4 5 0 2 2
Output
in
Input
-2 -2 1 4 5 0 4 6
Output
out
Input
-2 -2 1 4 5 0 -1 0
Output
border
Input
-2 -2 1 4 5 0 1 4
Output
border