Category

Similar Problems

0279. Spiral

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$1$ dan $n^2$ gacha bo’lgan sonlarni quyidagi matritsada ko’rsatilgandek spiral ko’rinishda to’ldiruvchi dastur tuzing.


$$ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 12 & 13 & 14 & 5 \\ 11 & 15 & 16 & 6\\ 10 & 9 & 8 & 7 \\ \end{pmatrix} $$


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda bitta butun son $n$ $(1 \le n \le 15)$.


Chiquvchi ma’lumotlar: $n$ ta qatorda spiral ko’rinishda to’ldirilgan matritsani elementlarini bitta probel bilan ajratib chiqaring.

Input
1
Output
1
Input
4
Output
1 2 3 4
12 13 14 5
11 16 15 6
10 9 8 7