Category

Similar Problems

0278. Ko’pburchak yuzasi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Tekislikdagi dekart koordinatalar sistemasida uchlari soni $n$ ta bo’lgan ko’pburchak uchlari koordinatalari orqali berilgan. Uning yuzasini topish talab etiladi.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda bitta butun son $n$($1 \le n \le 50000)$ ko’pburchakning uchlari soni berilgan. Keyingi $n$ ta qatorda har birida ikkita butun sondan $x_i$ va $y_i$ nuqtalarning koordinatalari berilgan. Nuqtalarni berilgan tartibda ketma-ket tutashtirsak va oxirgisini birinchisi bilan tutashtirsak izlanayotgan ko’pburchak hosil bo’ladi. Koordinatalar butun va modul jihatdan $2 \cdot 10^4$ dan oshmaydi. Ko’pburchak o’z-o’zini kesib o’tmaydi.


Chiquvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda ko’pburchak yuzasini $10^{-2}$ aniqlikda chiqaring.

Input
3
0 0
1 1
1 0
Output
0.50
Input
5
1 0
1 3
5 5
5 1
3 2
Output
11.00