Category

Similar Problems

0274. To’g’ri chiziq tenglamasi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$(x_1,y_1)$ va $(x_2,y_2)$ nuqtalar orqali o’tuvchi to’g’ri chiziqning $a \cdot x+b \cdot y+c=0$ tenglamasining $a,b$ va $c$ koefisentlarini toping.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda to’rtta son $x_1,y_1,x_2,y_2$ sonlari bitta probel bilan ajratib berilgan.Koordinatalar butun va modul jihatdan $10^4$ dan oshmaydi.Ikki nuqta ustma-ust tushmaydi.


Chiquvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda $a, b, c$ koefisentlarni bitta probel bilan ajratib chiqaring. Bu koefisentlar butun va qirqarmas bo’lsin.Undan tashqari $a>0$ bo’lsin, agar $a=0$ bo’lsa $b>0$ bo’lsin.

Input
0 0 1 1
Output
1 -1 0
Input
3 4 12 16
Output
4 -3 0
Input
-5 10 -17 10
Output

0 1 -10