Category

Similar Problems

0269. Umumiy bo’luvchilar

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$a$ va $b$ sonlarining umumiy bo’luvchilari deb bir vaqtning o’zida ham $a$ sonini, ham $b$ sonini bo’luvchi natural sonlarga aytiladi. Sizning vazifangiz $a$ va $b$ sonlarining umumiy bo’luvchilari sonini topishdan iborat.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda ikkita natural sonlar $a$ va $b$ sonlari bitta probel bilan ajratilib berilgan $(1 \le a, b \le 10^{12})$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta sonni masalaning javobini chiqaring.

Input
36 48
Output
6