Category

Similar Problems

0268. Maksimum va minimum yig’indisi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga bir o’lchamli sonli massiv berilgan. Massiv indeksi $1$ dan boshlanadi. Sizning vazifangiz toq o’rinda turgan elementlarning maksimali va juft o’rinda turgan elementlarning minimali yig’indisini topish.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda bitta butun son $n$ massiv elementlari soni berilgan $(2\le n\le 50000)$. Ikkinchi qatorda $n$ ta butun son massiv elementlari bitta probel bilan ajratib berilgan. Massiv elementlari modul jihatdan $10^9$ dan oshmaydi.


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta sonni masalaning javobini chiqaring.

Input
5
-6 -5 2 7 4
Output
-1