Category

Similar Problems

0267. Nollar

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Faqat $0$ va $1$ lardan iborat bo’lgan. Ketma-ketlik berilgan. Sizning vazifangiz faqat nollardan iborat bo’lgan eng uzun qism ketma-ketlikning(uning ichidagi uzluksiz ketma-ketlik) uzunligini topish. Agar birorta ham nol bo’lmasa javob sifatida $0$ chiqaring.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda ketma-ketlik berilagan. U faqat $0$ va $1$ dan iborat bo’lib, bo’sh emas va uzunligi $10^5$ simvoldan oshmaydi.


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta sonni masalaning javobini chiqaring.

Input
1001111100001000
Output
4
Input
111111
Output
0