Category

Similar Problems

0264. Binar qidiruv

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o’lchamli sonli massiv berilgan. Massiv elementlari o’sish tartibida berilgan. Keyin $m$ ta son beriladi. Bu sonlardan nechtasi berilgan massivda uchrashini topuvchi dastur tuzing.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda bitta butun $n$ soni massiv elementlari soni berilgan $(1 \le n \le 10^5)$. Ikkinchi qatorda $n$ ta son massiv elementlari o’sish tartibda bitta probel bilan ajratib berilgan. Uchinchi qatorda butun $m$ so’rovlar soni berilgan $(1\le m \le 10^5)$. Keyingi $m$ ta qatorda har birida bittadan son izlanayotgan son berilgan. Massiv elementlari va izlanayotgan sonlar butun va modul jihatdan $10^9$ dan oshmaydi.


Chiquvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda bitta sonni so’ralgan sonlardan nechtasi berilgan massivda uchrashini chiqaring. Agar hech biri uchramasa $0$ chiqaring.

Input
5
1 4 6 10 20
4
1
25
10
10
Output
3