Category

Similar Problems

0263. Kombinatsiya

Time limit : 500 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga $n$ natural soni berilgan. Sizning vazifangiz shunday $(x, y)$ natural sonlar juftliklarini topishki, $x^2+y^2=n$ bo’lsin. Shunday juftliklar sonini toping.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda $n$ soni berilgan $(1 \le n \le 2 \cdot 10^9)$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta sonni masalaning javobini chiqaring.

Input
1
Output
0
Input
2
Output
1
Input
100
Output
2