Category

Similar Problems

0262. O’suvchi ketma-ketlik

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ketma-ketlik o’suvchi deb aytiladi agar dastlabki elemetndan keyingi harbir element oldingisidan katta bo’lsa. Uzunligi $1$ ga teng bo’lgan ketma-ketlik ham o’suvchi deb qabul qilingan. Bu masalada sizga sonli massiv ko’rinishidagi ketma-ketlik beriladi. Sizning vazifangiz uni shunday berilgan tartibda minimal sondagi o’suvchi qism ketma-ketliklarga bo’lish kerakki, ularning soni minimal bo’lsin. Mana shu minimal sonni topuvchi dastur tuzing.(Tushinarli bo’lishi uchun 1-misolning izohiga qarang).


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda bitta butun son $n$ massiv elementlar soni berilgan $(1 \le n \le 100)$. Ikkinchi qatorda $n$ ta butun son massiv elementlari bitta probel bilan ajratib berilgan. Massiv elementlari qiymati butun va modul jihatdan $10000$ dan oshmaydi.


Chiquvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda bitta sonni masalaning javobini chiqaring.

Input
7
1 1 2 5 5 7 6
Output
4
Input
5
5 4 3 2 1
Output
5