Category

Similar Problems

0256. Yig'indi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga bir o’lchamli sonli $a$ massiv berilgan. Massiv elementlari soni $n$. Massiv elementlari $1$ dan boshlab indekslanadi. Sizning vazifangiz quyidagi yig’indini topuvchi dastur tuzish.


$$\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\displaystyle\sum_{j=1}^{n}|a[i] - a[j]|$$


Ya’ni barcha mumkin bo’lgan juftliklarning ayirmalari modullari qo’shish.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda bitta son$n$ berilgan $(1 \le n \le 10^5)$. Ikinchi qatorda $n$ ta son massiv elementlari bitta probel ajratib berilgan. Massiv elementlari butun va modul jihatdan $10^6$ dan oshmaydi.


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta sonni masalaning javobini chiqaring.

Input
3
3 1 2
Output
8
Input
5
1 -7 4 3 19
Output
220