Category

Similar Problems

0246. Tub son

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $n$ natural son berilgan. Siz uni tublikga tekshiring. Tub son deb $1$ dan katta bo'lgan va o'zidan hamda $1$ dan boshqa bo'luvchisi bo'lmagan songa aytiladi.


Kiruvchi ma`lumotlar: Birinchi qatorda natural son $n(1 \le n \le 10^{12})$.


Chiquvchi ma`lmutolar: Yagona qatorda agarda son tub bo'lsa $YES$, aks holda $NO$ so'zini chiqaring.


Input
3
Output
YES
Input
4
Output
NO
Input
11
Output
YES