Category

Similar Problems

0245. Ilon yo’li

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Kvadrat matritsani rasmda ko’rsatilgan ilon yo’li kabi to’ldirish talab etiladi. Yuqori chap uchi $1$ bilan boshlanib, pastki o’ng uchi $n^2$ bilan tugaydi.


$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 10 \\ 2 & 5 & 9 & 11 \\ 6 & 8 & 12 & 15 \\ 7 & 13& 14& 16 \\\end{pmatrix} $$


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi bitta butun son $n$ matritsa o’lchami $(1 \le n \le 30)$.


Chiquvchi ma’lumotlar: $n$ ta qatorning har birida $n$ ta sondan $1$ dan $n^2$ gacha ilon yo’li orqali to’ldirilgan matritsani elementlarini chiqaring. Bu sonlar bir-biridan bitta probel bilan ajratilsin.

Input
1
Output
1
Input
4
Output
1 3 4 10
2 5 9 11
6 8 12 15
7 13 14 16