Category

Similar Problems

0244. Arifmetik progressiya_2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Butun sonlardan iborat ketma-ketlik berilgan. Sizning vazifangiz bu ketma-ketlik elementlarini qandaydir bir tartibda o’rin almashtirib joylashtirgan paytda arifmetik progressiyani tashkil qililishin tekshirish.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi bitta butun son $n$ ketma-ketlik elementlari soni berilgan$(1 \le n \le 10^5)$. Ikkinchi qatorda ketma-ketlik elementlari bitta probel bilan ajratilib berilgan. Ular butun va modul jihatidan $10^9$ dan oshmaydi.


Chiquvchi ma’lumotlar: Agar qandaydir bir tartibda joylashtirish orqali arifmetik progressiya hosil qilinib bo’linsa $Yes$, aks holda $No$ so’zini chiqaring.

Input
3
4 2 6
Output
Yes
Input
2
4 -5
Output
Yes
Input
4
3 2 1 6
Output
No