Category

Similar Problems

0242. Kuchli nuqtalar

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 64 mb

$n$ ta satr va $m$ ta ustundan iborat matritsa berilgan. Matritsaning kuchli nuqtasi deb bir vaqtning o’zida o’zining satrida minimal va o’zining ustunida maksimal bo’lgan elementga aytamiz. Matritsaning kuchli nuqtalarining sonini topuvchi dastur tuzing.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda $n$ va $m$ butun sonlari berilgan$(1 \le n,m \le 700)$. Keyingi $n$ ta satrda har birida $m$ ta sondan bitta probel bilan ajratib berilgan. Matritsa elementlari butun va modul jihatidan $10^5$ dan oshmaydi.


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta sonni masalaning javobini chiqaring.

Input
2 2
0 0
0 0
Output
4
Input
2 2
1 2
3 4
Output
1