Category

Similar Problems

0235. Binar daraja

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga $a$ va $b$ butun sonlari berilgan. Sizning vazifangiz $a^b$ topuvchi dastur tuzish.Bu son juda katta bo’lishi mumkin, shuning uchun sizdan faqat uni $1000000007$ $(10^9+7)$ ga bo’lgandagi qoldiqni topish so’raladi.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda $a$ va $b$ sonlari bitta probel bilan berilgan.$(1 \le a \le 10^9, 0 \le b \le 10^{18})$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda bitta sonni masalaning javobini chiqaring.

Input
2 3
Output
8
Input
40 40
Output
687929529