Category

Similar Problems

0233. Kasr

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga $\frac{a}{b}$ ko’rinishidagi noto’g’ri kasr berilgan. Sizning vazifangiz uni to’g’ri kasr ko’rinishida ya’ni avval butun qismi, keyin kasr qismini qisqarmaydigan ko’rinishda yozishdan iborat.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda $a$ va $b$ natural sonlari bitta probel bilan ajratilib berilgan$(1 \le b \le a \le 10^{18})$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorga dastlab kasrning butun qismini chiqaring, undan so’ng agar kasr qismi mavjud bo’lsa bitta probeldan so’ng uning qiymatini $x/y$ qisqarmas kasr ko’rinishida chiqaring.

Input
4 2
Output
2
Input
24 16
Output
1 1/2
Input
200 30
Output
6 2/3