Category

Similar Problems

0231. Ifoda

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ifodaning qiymatini hisoblovchi dastur tuzing.


$$ e^y + \int_{a}^{b}(kx+c)dx+log_{a}{b}+\lim_{t \to 0}{\frac{sint}{at}} $$


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda 5 haqiqiy sonlar $y,a,b,c,k$ sonlari bitta probel bilan ajratilib berilgan. $(1< y, a, b, c, k \le 100, a \le b)$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta haqiqiy sonni ifoda qiymatini $10^{-4}$ aniqlikda chiqaring.

Input
2 3.6 6.4 4 2.36
Output
53.3560