Category

Similar Problems

0229. Geometriya

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Kichik asosi $a$, katta asosi $b$ va balandligi $h$ bo’lgan tog’ri burchakli trapetsiya berilgan. Trapetsiyani uning tik yon tamonidan $x$ masofadan o’tuvchi to’g’ri chiziq bilan kesamiz. Natjada u ikki qismga ajraladi. Quyidagi rasmlarda ko’rsatilgandek ikki holat bo’lishi mumkin:Sizning vazifangiz bu ikki qismlarning yuzalarini topuvchi dastur tuzish.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda to’rtta butun $a, b, h,x$ sonlari bitta probel bilan ajratilib berilgan$(1 \le a < b \le 1000, 0 \le x \le b, 1 \le h \le 1000)$


Chiquvchi ma’lumotlar: Ajralgan ikkita yuzanining qiymatlariniining ikkalasini ham $10^{-3}$ aniqlikda bitta probel bilan ajratib chiqaring.

Input
5 9 7 3
Output
21.000 28.000
Input
5 9 7 6
Output
41.125