Category

Similar Problems

0226. Determinant

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga $3x3$ lik matritsa berilgan. Sizning vazifangiz uning determinanti hisoblovchi dastur tuzishdan iborat.


Kiruvchi ma’lumotlar: $3x3$ lik matritsaning elementlaridan iborat. Uchta qatorning har birida $3$ ta sondan beriladi. Bu sonlar butun va modul jihatdan $100 $ dan oshmaydi.


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta butun sonni determinant qiymatini chiqaring.

Input
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Output
0
Input
-5 6 8
7 -7 10
5 7 21
Output
1175