Category

Similar Problems

0221. Saralash_3

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga bir o’lchmli butun sonlardan iborat massiv berilgan. Sizning vazifangiz bu massiv elemntlarini modullari jihatdan kamaymaslik tartibida saralaydigan dastur tuzish. Agar modul jihatdan teng musbat va manfiy sonlar mavjud bo’lsa manfiy son oldinroq joylashtirilsin.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda bitta butun son $n$ $(1 \le n \le 200)$. Ikkinchi qatorda $n$ ta butun son massiv elementlari bitta probel bilan ajratilib berilgan. Massiv elementlari qiymati modul jihatdan $10^9$ dan oshmaydi.


Chiquvchi ma’lumotlar: Saralangan massiv elementlarini bitta qatorda bitta probel bilan ajratib chiqaring.

Input
6
9 8 -9 2 -4 3
Output
2 3 -4 8 -9 9
Input
5
2 -2 -2 2 0
Output
0 -2 -2 2 2