Category

Similar Problems

0220. MaxMin

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o’lchamli butun sonlardan iborat massiv berilgan. Sizning vazifangiz juda oddiy, faqatgina uning maksimal va minimal elementlari o’rnini almashtiruvchi dastur tuzish.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda butun $n$ soni massiv o’lchami berilgan$(2 \le n \le 200)$. Ikkinchi qatorda massiv elementlari bitta probel bilan ajratilib berilgan. Massiv elementlari modul jihatdan $10^9$ dan oshmaydi.


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta qatorda natijaviy massiv elementlarini bitta probel bilan ajratib chiqaring.

Input
2
1 2
Output
2 1
Input
5
-5 7 7 12 6
Output
12 7 7 -5