Category

Similar Problems

0218. Kvadrat

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga butun $n$ soni beriladi, sizning vazifangiz bu son qandaydir butun sonning kvadrati bo’la oladimi yoki yo’qligini tekshirishdan iborat.


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda bitta butun son $n$ berilgan$(-10^9 \le n \le 10^9)$


Chiquvchi ma’lumotlar: Agar berilgan son qandaydir butun sonning kvadrati bo’lsa $Yes$, aks holda $No$ so’zini chiqaring.

Input
16
Output
Yes
Input
-4
Output
No
Input
13
Output
No